Công ty TNHH Kyt Majexy Việt Nam

Địa chỉ: 252 Nguyễn Van Tỏ, Biên Hoà, Đồng Nai

Mã bưu chính: 810000

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Nhân viên marketing tại Biên Hoà

Mức lương: 10.000.000 - 50.000.000 /tháng

Để đảm bảo người dùng có thể hiểu nội dung của bạn và dễ dàng ứng tuyển cho công việc của bạn, chúng tôi không chấp nhận nội dung vi phạm trên trang, chẳng hạn như văn bản và hình ảnh cản trở, quảng cáo quá nhiều và gây mất tập trung hoặc nội dung không tạo thêm giá trị nào cho tin tuyển dụng.

VỊ TRÍSỐ LƯỢNG
Nhân viên marketing1 người

Mô tả công việc

Để đảm bảo người dùng có thể hiểu nội dung của bạn và dễ dàng ứng tuyển cho công việc của bạn, chúng tôi không chấp nhận nội dung vi phạm trên trang, chẳng hạn như văn bản và hình ảnh cản trở, quảng cáo quá nhiều và gây mất tập trung hoặc nội dung không tạo thêm giá trị nào cho tin tuyển dụng.

Quyền lợi

Để đảm bảo người dùng có thể hiểu nội dung của bạn và dễ dàng ứng tuyển cho công việc của bạn, chúng tôi không chấp nhận nội dung vi phạm trên trang, chẳng hạn như văn bản và hình ảnh cản trở, quảng cáo quá nhiều và gây mất tập trung hoặc nội dung không tạo thêm giá trị nào cho tin tuyển dụng.

Liên hệ hộp hồ sơ

Để đảm bảo người dùng có thể hiểu nội dung của bạn và dễ dàng ứng tuyển cho công việc của bạn, chúng tôi không chấp nhận nội dung vi phạm trên trang, chẳng hạn như văn bản và hình ảnh cản trở, quảng cáo quá nhiều và gây mất tập trung hoặc nội dung không tạo thêm giá trị nào cho tin tuyển dụng.

Điện thoại: 0976252222

Ngày đăng:
Hạn nộp hồ sơ:
Tuyển dụng tại:
Biên Hoà - Đồng Nai