Công ty CP Lung Kung Đài Long

Địa chỉ: 222 Dào duy từ , Phường Thanh Đa, Biên Hoà, Đồng Nai

Mã bưu chính: 810000

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Quản lý cửa hàng

Mức lương: 5.000.000 - 5.300.000 /tháng

Mô tả công việc

dadda dawda

Quyền lợi

adwad wadaw daw

Liên hệ hộp hồ sơ

Ngày đăng:
Hạn nộp hồ sơ:
Tuyển dụng tại:
Biên Hoà - Đồng Nai